BuitenRuimte voor Contact

Afbeelding1

De aanpak BuitenRuimte voor Contact (BRvC) streeft ernaar om mensen met elkaar te verbinden. Door samen een (nieuwe) invulling aan een ‘groene’ plek in de directe omgeving van de mensen te geven: een plein, binnenplaats, schooltuin, park of een ander stuk (semi)openbare ruimte. Een plek waar (buurt)bewoners elkaar ontmoeten en waar kinderen met elkaar kunnen spelen.

Het uiteindelijke doel is een natuurlijke groene ruimte te creëren waar mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met plezier gebruik van maken. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. En een ruimte die bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid, sociale samenhang en integratie in een buurt of wijk.

Kracht

De kracht van de aanpak van BRvC is een integrale aanpak: er wordt tegelijkertijd gewerkt aan zowel de fysieke leefomgeving (kwaliteit van de fysieke pijler) als aan de rol van de gebruikers en bewoners (kwaliteit van de sociale pijler). De gebruikers en bewoners spelen een actieve rol in de invulling van het groenproject: van ontwerp tot aanleg, van gebruik tot beheer. Deze twee zaken lopen steeds parallel aan elkaar, waarbij er voortdurend interactie is tussen de gebruikers en de leefomgeving. Deze manier van werken geeft een passend antwoord op het toenemende aantal complexe vraagstukken die spelen in de huidige openbare ruimte.

 

Faciliteren

Naast de sociale en fysieke pijler kent de BRvC aanpak nog de facilitaire pijler. Binnen deze pijler gaat het om het beheersen van het proces, de financiën, de kwaliteit, de organisatie en de informatie. Hoe betrek je bestuurders en ambtenaren bij het project? Welke partijen hebben bepaalde belangen bij het terrein dat ingericht gaat worden? Wie gaat het beheer van het openbaar groen doen? En wat betekent dit voor het ontwerp?

 

Unieke aanpak

De unieke aanpak van BRvC kenmerkt zich door simultaan aan de fysieke, sociale en facilitaire pijler te werken. Een integraal team werkt tegelijkertijd aan de drie pijlers en wordt aangestuurd door een procesbegeleider. Daarbij staat de kwaliteit van het project voorop. Dat is het uiteindelijke doel. Voor de fysieke pijler betekent dit een mooi, schoon, veilig en goed te beheren tuin die volledig aansluit bij de wensen van de doelgroep. Het doel van de sociale pijler is de betrokkenheid tussen de mensen en het vertrouwen binnen de doelgroep te vergroten. De kwaliteiten van de facilitaire pijler kenmerken zich door de mate waarin de betrokken organisaties het initiatief dragen. Dit uit zich in het beleid, financiële steun en motivatie van vertegenwoordigers van de betrokken partijen